ungarsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Kedves John!
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Továbbá...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Mindre formelt, høflig
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
Tisztelettel,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen