engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Hyvä John,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Koskien...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Viitaten...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Formel, direkte
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Terveisin,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen