dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Monsieur le président,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Monsieur,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Monsieur Dupont,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Cher Benjamin,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Suite à...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
En référence à...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
J'écris afin de me renseigner sur...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Je vous écris de la part de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Votre société fut recommandée par...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Auriez-vous l'amabilité de...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Je vous saurai gré de...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Je vous saurai gré de...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Je me permets de vous demander si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Pourriez-vous recommander...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
Nous vous prions de...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Quelle est votre liste des prix pour...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
Notre intention est de...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Nous regrettons de vous informer que...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
En vous remerciant par avance...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Merci pour votre aide.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Merci de votre confiance.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Dans l'attente de votre réponse.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Meilleures salutations,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Cordialement,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen