nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Monsieur le président,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Monsieur,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Cher Benjamin,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Suite à...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
En référence à...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Votre société fut recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Cordialement,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen