dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Αγαπητέ κύριε,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αγαπητή κυρία,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Αγαπητέ Ιωάννη,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Σχετικά με...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Αναφορικά με...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Θα ήταν δυνατόν...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
Σας ζητείται επειγόντως να...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
Η πρόθεσή μας είναι να...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Μετά τιμής,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
θερμοί χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen