engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Αγαπητέ κύριε,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αγαπητή κυρία,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Αγαπητέ Ιωάννη,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Σας γράφουμε σχετικά με...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Σας γράφουμε αναφορικά με...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Σχετικά με...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Αναφορικά με...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Θα ήταν δυνατόν...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Σας ζητείται επειγόντως να...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Η πρόθεσή μας είναι να...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
If you require more information ...
Formel, direkte
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Μετά τιμής,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
θερμοί χαιρετισμοί,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Χαιρετισμοί,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen