engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Geachte heer
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Beste Jan
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Met betrekking tot ...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formel, direkte
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Groeten,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen