koreansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Beste Jan
반가운 철호씨,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formel anmodning, tentativ
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formel anmodning, tentativ
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Formel anmodning, meget direkte
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Specifik formel anmodning, direkte
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, meget høflig
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, meget høflig
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, meget høflig
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, meget venlig
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, høflig
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, høflig
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, høflig
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, høflig
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direkte
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direkte
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, meget direkte
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formelt, høflig
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Hoogachtend,
... 올림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Met de beste groeten,
... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Groeten,
... 가,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen