portugisisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Geachte heer President
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Beste Jan
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Wij schrijven u in verband met ...
Escrevemos em atenção a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Met betrekking tot ...
Em relação à/ao ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ten aanzien van ...
Em atenção à/ao...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Ik schrijf u uit naam van ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Zou u het erg vinden om ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
Ik zou u willen vragen, of ...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Kunt u ... aanbevelen ...
O senhor poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formel anmodning, direkte
U wordt dringend verzocht ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Qual a lista atual de preços de...
Specifik formel anmodning, direkte
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
Het is ons oogmerk om ...
É a nossa intenção...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Bij voorbaat dank.
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget venlig
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
Ik verheug mij op de samenwerking.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
Wij waarderen u als klant.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
Ik hoor graag van u.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formelt, høflig
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Met de beste groeten,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Groeten,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen