dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Gentilissimo,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Gentili Signore e Signori,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A chi di competenza,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Gentilissimo Bianchi,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Gentile Mario,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
In riferimento a...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Per quanto concerne...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
La contatto per conto di...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Le dispiacerebbe...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
La contatto per sapere se può...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Le sarei veramente grata/o se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Le sarei riconoscente se volesse...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Potrebbe inviarmi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Mi trovo a chiederLe di...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Potrebbe raccomadarmi...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
La invitiamo caldamente a...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Le saremmo grati se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
È nostra intenzione...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Dopo attenta considerazione...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
RingraziandoLa anticipatamente,
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Sentiamoci, il mio numero è...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Spero di sentirLa presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
In fede,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Cordiali saluti
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Cordialmente,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Saluti
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saluti
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen