tjekkisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Gentilissimo,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Gentile Mario,
Milý Johne,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
In riferimento a...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Per quanto concerne...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
La contatto per avere maggiori informazioni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
La contatto per conto di...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Le dispiacerebbe...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
La contatto per sapere se può...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
Le sarei veramente grata/o se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
Le sarei riconoscente se volesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Potrebbe inviarmi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
Mi trovo a chiederLe di...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Potrebbe raccomadarmi...
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
La invitiamo caldamente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
Le saremmo grati se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Specifik formel anmodning, direkte
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
È nostra intenzione...
Naším záměrem je, aby...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Dopo attenta considerazione...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
RingraziandoLa anticipatamente,
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget venlig
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Sentiamoci, il mio numero è...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
Spero di sentirLa presto.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formelt, høflig
In fede,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Cordiali saluti
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Cordialmente,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saluti
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen