fransk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

代表取締役社長 ・・・・様
Monsieur le président,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
拝啓
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Madame, Monsieur,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
関係者各位
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
佐藤愛子様
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
佐藤愛子様
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
佐藤太郎様
Monsieur Dupont,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
佐藤太郎様
Cher Benjamin,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
一同に変わって・・・
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
先日の・・・の件ですが、
Suite à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
・・・にさらに付け加えますと、
En référence à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
・・・についてお伺いします。
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
・・・に代わって連絡しております。
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Votre société fut recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

・・・・していただけないでしょうか。
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
・・・・していただければ幸いです。
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
・・・・していただけますか?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
是非・・・・を購入したいと思います。
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
・・・・は可能でしょうか。
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
・・・・を紹介していただけますか。
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
・・・・をお送りください。
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
至急・・・・してください。
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
・・・・していただけませんでしょうか。
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifik formel anmodning, direkte
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
・・・・することを目的としております。
Notre intention est de...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
大変申し訳ございませんが・・・・
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formel, meget høflig
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formel, meget høflig
・・・・してくださいますようお願いいたします。
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget venlig
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formel, høflig
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formel, høflig
お力添えいただきありがとうございます。
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
さらに情報が必要な場合は・・・・
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formel, direkte
ありがとうございました。
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
お返事を楽しみにしています。
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formelt, høflig
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
敬具
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager ukendt
敬白
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
どうぞよろしくお願いします。
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
どうぞよろしくお願いします。
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen