svensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

代表取締役社長 ・・・・様
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
拝啓
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Bästa herrar,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
佐藤愛子様
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
佐藤愛子様
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
佐藤太郎様
Bäste John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
佐藤太郎様
Bäste John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Vi skriver till er angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
一同に変わって・・・
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
先日の・・・の件ですが、
Vidare till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
・・・にさらに付け加えますと、
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
・・・についてお伺いします。
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
・・・に代わって連絡しております。
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

・・・・していただけないでしょうか。
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formel anmodning, tentativ
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formel anmodning, meget høflig
・・・・していただければ幸いです。
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
・・・・していただけますか?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
・・・・は可能でしょうか。
Jag måste fråga er om/angående ...
Formel anmodning, høflig
・・・・を紹介していただけますか。
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
・・・・をお送りください。
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
至急・・・・してください。
Vi ber er omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
・・・・していただけませんでしょうか。
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Specifik formel anmodning, direkte
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
・・・・することを目的としております。
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, meget venlig
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, høflig
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, høflig
お力添えいただきありがとうございます。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
さらに情報が必要な場合は・・・・
Om ni behöver mer information ...
Formel, direkte
ありがとうございました。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direkte
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
お返事を楽しみにしています。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formelt, høflig
敬具
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
敬具
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
敬白
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
どうぞよろしくお願いします。
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
どうぞよろしくお願いします。
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen