dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
此致
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
肃然至上
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
祝好
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen