engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
我们因为...给您写信
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们写这封信是因为...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
鉴于贵公司...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
我写这封信,想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

请问您是否介意...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
我们对接受/获得...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
提前谢谢您…
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
此致
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
肃然至上
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
祝好
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen