fransk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

尊敬的主席先生,
Monsieur le président,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
尊敬的先生,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
我们因为...给您写信
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们写这封信是因为...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Suite à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
鉴于贵公司...
En référence à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
我写这封信,想询问关于...的信息
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Votre société fut recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

请问您是否介意...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
我们对接受/获得...很有兴趣
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifik formel anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Notre intention est de...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formel, meget høflig
提前谢谢您…
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget venlig
麻烦您请尽快回复,因为...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formelt, høflig
此致
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager ukendt
肃然至上
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
祝好
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen