spansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Querido Juan:
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Con relación a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Specifik formel anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget venlig
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formelt, høflig
此致
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
肃然至上
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
祝好
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen