svensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Bäste John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
Vidare till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Specifik formel anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, meget venlig
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formelt, høflig
此致
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
祝好
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen