tjekkisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
亲爱的约翰,
Milý Johne,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
我们因为...给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
我们写这封信是因为...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
因贵公司...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
我写这封信,想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
您能将…发送给我吗
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
我们对接受/获得...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Specifik formel anmodning, direkte
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
提前谢谢您…
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget venlig
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formelt, høflig
此致
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
肃然至上
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
祝好
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen