fransk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

친애하는 사장님께,
Monsieur le président,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
관계자님께 드립니다.
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
관계자분께 드립니다.
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
친애하는 김철수님,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 최수정님,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
친애하는 김미나님,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 신수경님,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
반가운 김미경님,
Monsieur Dupont,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
반가운 철호씨,
Cher Benjamin,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
....에 관하여 말씀드리자면,
Suite à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
....에 대해 말씀드리자면,
En référence à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Votre société fut recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
....을 보내주시겠습니까?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
....을 받아보고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
...을 추천해주시겠습니까?
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
...을 보내주시겠습니까?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
신속히 ...을 하십시오.
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifik formel anmodning, direkte
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Notre intention est de...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formel, meget høflig
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formel, meget høflig
... 에 관해 미리 감사드립니다.
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget venlig
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formel, høflig
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
더 많은 정보를 원하시면...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formel, direkte
당신의 노고에 감사드립니다.
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
곧 답장을 받고 싶습니다.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formelt, høflig
... 드림,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
... 드림,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager ukendt
... 올림,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
... 보냄,
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
... 가,
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen