polsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Formel anmodning, meget direkte
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Specifik formel anmodning, direkte
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget venlig
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formelt, høflig
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
... 올림,
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
... 가,
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen