portugisisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

친애하는 사장님께,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
관계자님께 드립니다.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
관계자분께 드립니다.
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
친애하는 김철수님,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 최수정님,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
친애하는 김미나님,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 신수경님,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
반가운 김미경님,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
반가운 철호씨,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Escrevemos em atenção a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
....에 관하여 말씀드리자면,
Em relação à/ao ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
....에 대해 말씀드리자면,
Em atenção à/ao...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
....을 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
....을 받아보고 싶습니다.
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
...을 추천해주시겠습니까?
O senhor poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
...을 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formel anmodning, direkte
신속히 ...을 하십시오.
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Qual a lista atual de preços de...
Specifik formel anmodning, direkte
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
저희는 .....을 하고 싶습니다.
É a nossa intenção...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget venlig
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
더 많은 정보를 원하시면...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
당신의 노고에 감사드립니다.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
곧 답장을 받고 싶습니다.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formelt, høflig
... 드림,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
... 드림,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
... 올림,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
... 보냄,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
... 가,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen