spansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
관계자분께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
친애하는 김철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 최수정님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
친애하는 김미나님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 신수경님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
반가운 김미경님,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
반가운 철호씨,
Querido Juan:
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
....에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
....에 대해 말씀드리자면,
En referencia a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
혹시 ...... 해주실 수 있나요
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
....을 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
....을 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
...을 추천해주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
...을 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
신속히 ...을 하십시오.
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
....의 현재 정가가 얼마입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Specifik formel anmodning, direkte
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Es nuestra intención...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget venlig
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
더 많은 정보를 원하시면...
Si requiere más información...
Formel, direkte
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
곧 답장을 받고 싶습니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formelt, høflig
... 드림,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
... 드림,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
... 올림,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
... 보냄,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
... 가,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen