tyrkisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

친애하는 사장님께,
Sayın Başkan,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
사모님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
관계자분들께 드립니다.
Sayın yetkililer,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
관계자분께 드립니다.
İlgili şahsa / makama,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
친애하는 김철수님,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
친애하는 최수정님,
Sayın Nihal Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
친애하는 김미나님,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
친애하는 신수경님,
Sayın Melek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
반가운 김미경님,
Sayın Ahmet Turgan,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
반가운 철호씨,
Sevgili Ali,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
....에 관하여 말씀드리자면,
...'e istinaden
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
....에 대해 말씀드리자면,
...'e atfen
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
... adına yazıyorum.
Formel, når du skriver for en anden
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Rica etsem acaba ...
Formel anmodning, tentativ
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formel anmodning, tentativ
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formel anmodning, tentativ
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formel anmodning, meget høflig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formel anmodning, meget høflig
....을 보내주시겠습니까?
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, høflig
....을 받아보고 싶습니다.
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formel anmodning, høflig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formel anmodning, høflig
...을 추천해주시겠습니까?
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formel anmodning, direkte
...을 보내주시겠습니까?
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formel anmodning, direkte
신속히 ...을 하십시오.
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formel anmodning, meget direkte
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Çok memnun olurduk eğer ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
....의 현재 정가가 얼마입니까?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Specifik formel anmodning, direkte
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formel anmodning, direkte
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formel anmodning, direkte
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Üzgünüz ki ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formel, meget høflig
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formel, meget høflig
... 에 관해 미리 감사드립니다.
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formel, meget høflig
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formel, meget høflig
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formel, meget venlig
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formel, høflig
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formel, høflig
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formel, høflig
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formel, høflig
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formel, direkte
더 많은 정보를 원하시면...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formel, direkte
당신의 노고에 감사드립니다.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formel, direkte
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formel, meget direkte
곧 답장을 받고 싶습니다.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mindre formelt, høflig
... 드림,
Saygılarımızla,
Formel, modtager navn ukendt
... 드림,
Saygılarımla,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
... 올림,
Saygılar,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
... 보냄,
Saygılarımla,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
... 가,
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen