kinesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们因为...给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Piszemy do Państwa w związku z...
我们写这封信是因为...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗
Formel anmodning, høflig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Proszę o pilne...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Specifik formel anmodning, direkte
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Z góry dziękuję...
提前谢谢您…
Formel, meget høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, meget høflig
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget venlig
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formelt, høflig
Z wyrazami szacunku,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Z poważaniem,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Pozdrawiam,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen