dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Em relação à/ao ...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Em atenção à/ao...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Teria a gentileza de...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
O senhor poderia recomendar...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Com elevada estima,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Lembranças,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen