engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Escrevemos em atenção a...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Em relação à/ao ...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Em atenção à/ao...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
O senhor poderia recomendar...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Eu espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Cordialmente,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Lembranças,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen