nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Escrevemos em atenção a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Em relação à/ao ...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Em atenção à/ao...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
O senhor poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Lembranças,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen