svensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formel anmodning, tentativ
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formel anmodning, meget høflig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formel anmodning, høflig
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Specifik formel anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, meget venlig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, høflig
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formelt, høflig
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen