engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dragă Mihai,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
În legătură cu...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Referitor la...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formel, direkte
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Cu respect,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Cu bine,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen