kinesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
În legătură cu...
因贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Formel anmodning, høflig
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Specifik formel anmodning, direkte
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formel, meget høflig
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, meget høflig
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget venlig
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formelt, høflig
Cu stimă,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Cu respect,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Toate cele bune,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Cu bine,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen