dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Уважаемый г-н президент
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Уважаемые...
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Привет, Иван!
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Пишем вам по поводу...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
В отношении...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Вы не против, если...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
Мы намерены...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
С уважением...
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
С уважением ваш...
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
С уважением...
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen