engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Привет, Иван!
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
В отношении...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Вы не против, если...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Мы намерены...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
С уважением...
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
С уважением...
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen