nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Привет, Иван!
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Мы намерены...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
С уважением...
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen