koreansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Уважаемый г-н президент
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Уважаемый г-н ...
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
관계자분들께 드립니다.
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Уважаемые...
관계자분께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
친애하는 김철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
친애하는 최수정님,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
친애하는 김미나님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
친애하는 신수경님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
반가운 김미경님,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Привет, Иван!
반가운 철호씨,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Пишем вам по поводу...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
В отношении...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Вы не против, если...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
....을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
....을 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
...을 추천해주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
...을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
신속히 ...을 하십시오.
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Specifik formel anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
Мы намерены...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, meget venlig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formelt, høflig
С уважением...
... 드림,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
... 드림,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
С уважением ваш...
... 올림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
С уважением...
... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
... 가,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen