rumænsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Уважаемый г-н президент
Stimate Domnule Preşedinte,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Уважаемый г-н ...
Stimate Domnule,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Stimaţi Domni,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Уважаемые...
În atenţia celor interesaţi,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Dragă Mihai Popescu,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Привет, Иван!
Dragă Mihai,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Пишем вам по поводу...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
În legătură cu...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
В отношении...
Referitor la...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Вы не против, если...
V-ar deranja dacă....
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Sunteţi amabil să...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Ne interesează să obţinem/primim...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Îmi puteţi recomanda...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
V-am fi recunoscători dacă...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Specifik formel anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formel anmodning, direkte
Мы намерены...
Intenţia noastră este să...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, meget venlig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mindre formelt, høflig
С уважением...
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
С уважением ваш...
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
С уважением...
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Cu bine,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen