svensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Привет, Иван!
Bäste John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Vidare till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Specifik formel anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, meget venlig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formelt, høflig
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen