engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Distinguido Sr. Presidente:
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Distinguido Señor:
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimado Sr. Pérez:
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Querido Juan:
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Nos dirigimos a usted en referencia a...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Le escribimos en referencia a...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Con relación a...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
En referencia a...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escribo para pedir información sobre...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Le escribo en nombre de...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

¿Sería posible...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
¿Tendría la amabilidad de...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Me complacería mucho si...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Le agradecería enormemente si pudiera...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Estamos interesados en obtener/recibir...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Me atrevo a preguntarle si...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
¿Podría recomendarme...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Se le insta urgentemente a...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Estaríamos muy agradecidos si...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
¿Cuál es la lista actual de precios de...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Es nuestra intención...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informarle que...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Le agradecemos de antemano...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Si requiere más información no dude en contactarme.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Me complace la idea de trabajar juntos.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Gracias por su ayuda en este asunto.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Me complace la idea de discutir esto con usted.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Si requiere más información...
If you require more information ...
Formel, direkte
Apreciamos hacer negocios con usted.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Espero tener noticias de usted pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Se despide cordialmente,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respetuosamente,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Saludos,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saludos,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen