nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Distinguido Señor:
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Querido Juan:
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Saludos,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saludos,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen