kinesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Querido Juan:
亲爱的约翰,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们因为...给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Le escribimos en referencia a...
我们写这封信是因为...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Con relación a...
因贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Escribo para pedir información sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Su compañía nos fue muy recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗
Formel anmodning, høflig
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Specifik formel anmodning, direkte
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您…
Formel, meget høflig
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, meget høflig
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget venlig
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formelt, høflig
Se despide cordialmente,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respetuosamente,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Saludos,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saludos,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen