engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen