nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen