italiensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Gentile Mario,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
In riferimento a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
Per quanto concerne...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
La contatto per conto di...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Le dispiacerebbe...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
La contatto per sapere se può...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Potrebbe inviarmi...
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
La invitiamo caldamente a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Le saremmo grati se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
È nostra intenzione...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Dopo attenta considerazione...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Cordiali saluti
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen