japansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
代表取締役社長 ・・・・様
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
佐藤愛子様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
佐藤愛子様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
佐藤太郎様
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
一同に変わって・・・
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
先日の・・・の件ですが、
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
・・・・していただけないでしょうか。
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
・・・・していただけますか?
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
・・・・は可能でしょうか。
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
・・・・を紹介していただけますか。
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
至急・・・・してください。
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ありがとうございました。
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
お返事を楽しみにしています。
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
敬具
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
敬白
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen