kinesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
亲爱的约翰,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
因贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen