koreansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
반가운 철호씨,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
... 가,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen