portugisisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
Escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
Escrevemos em atenção a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
Em relação à/ao ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
Em atenção à/ao...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
O senhor poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen