russisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Привет, Иван!
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
Ввиду...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen