Thai | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Bäste herrn,
เรียนท่าน
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
เรียนท่าน
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
เรียนท่าน
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
เรียน จอห์น
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver till er angående ...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Med hänvisning till ...
อ้างอิงมาจาก...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga er om/angående ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
Skulle ni kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
Skulle ni kunna skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formel anmodning, direkte
Vi ber er omgående att ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget venlig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formel, direkte
Om ni behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med er.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formel, direkte
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från er snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Mindre formelt, høflig
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
ขอแสดงความนับถือ
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
ด้วยความนับถือ
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen