dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
เรียนท่าน
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียนท่าน
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนท่าน
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
เรียน ท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เพิ่มเข้ามาจาก...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
อ้างอิงมาจาก...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะได้รับ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
ขอแสดงความนับถือ
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
ด้วยความเคารพ
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความนับถือ
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen